Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Ruszają konsultacje!

Przygotowania do utworzenia SCT rozpoczynają się w związku z przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programem Ochrony Powietrza (POP) – zobowiązuje on Kraków do przyjęcia uchwały wprowadzającej Strefę Czystego Powietrza do końca 2022 r.

Przyjęcie uchwały nie jest jednoznaczne z natychmiastowym wejściem w życie obowiązywania wszystkich zasad SCT – uchwała określi dopiero daty wprowadzania wymagań dla samochodów. Zasady, które będą obowiązywały w Strefie będą oparte o normy Euro i będą określać dopuszczalną ilość emitowanych zanieczyszczeń z silników samochodów.

Optymalny projekt w oparciu o uchwały

Zanim projekt uchwały zostanie przedstawiony radnym, przeprowadzone zostaną szerokie konsultacje z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Zebrane wnioski i postulaty posłużą do przygotowania najlepszego możliwego wariantu – uwzględniającego zarówno potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców, których praca oparta jest o transport, jak również pozytywny efekt dla jakości powietrza.

Rozpoczynamy konsultacje już teraz, aby każdy zainteresowany miał czas przygotować swoje uwagi. Im wcześniej zaczniemy pracę nad uchwałą, tym prędzej mieszkańcy Krakowa poznają zasady, na jakich będzie działać SCT. Wymagania Strefy z pewnością będą wprowadzane etapami z zachowaniem okresu przejściowego tak, aby wszyscy mogli się na zmiany przygotować – czytamy w komunikacie UMK

Rekomendacje wraz z mieszkańcami

Podczas konsultacji społecznych wspólnie z mieszkańcami i przedsiębiorcami będą wypracowywane konkretne rozwiązania i zasady dotyczące Strefy Czystego Transportu. Konsultacje mają też doprowadzić do opracowania kompletnego harmonogramu wprowadzania kolejnych wymagań dla samochodów do roku 2030.

Harmonogram konsultacji

Konsultacje społeczne rozpoczynamy 17 marca, zgodnie z poniższym harmonogramem:

17–25 marca 2022 r. – formularz do zgłaszania uwag i wniosków (będzie dostępny na stronie internetowej www.ztp.krakow.pl).

Spotkania informacyjno-warsztatowe z mieszkańcami:

  • 17–25 marca 2022 r. – rekrutacja na spotkania warsztatowe
  • 31 marca godz. 18.00-20.00 – spotkanie informacyjne w formule online, transmitowane w mediach społecznościowych.
  • 5, 6, 7, 12, 13, 21 kwietnia godz. 18.00-20.00 – warsztaty z wybranymi losowo mieszkańcami, którzy zgłosili chęć udziału podczas rekrutacji.

Spotkania informacyjno-warsztatowe z przedsiębiorcami:
26, 27, 28 kwietnia godz. 18.00 – 20.00

Dyżury telefoniczne:

  • 9 maja godz. 17.00-19.00
  • 10 maja godz. 10.00-12.00
  • 11 maja godz. 17.00-19.00
  • 12 maja godz. 10.00-12.00
  • 13 maja godz. 14.00-16.00

Po zakończeniu konsultacji projekt uchwały o Strefie Czystego Transportu będzie dopracowany i skierowany do Rady Miasta Krakowa.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności