Krakowskie Pogotowie Ratunkowe uruchamia pilotażowy program

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe uruchamia pilotażowy program wykorzystania ultrasonografii na pokładach ambulansów. Na razie pogotowie ma do dyspozycji dwa aparaty, które będą wykorzystywane w stacjach w Krakowie oraz w powiecie olkuskim.

Wykorzystanie mobilnych ultrasonografów przez zespoły ratownictwa medycznego jest nową, ale coraz szerzej stosowaną, formą szybkiej diagnostyki stanów nagłych. Wymaga ona odpowiednich umiejętności oraz przeszkolenia. Badanie ultrasonograficzne w protokołach point of care (czyli w tym wypadku na miejscu zdarzenia lub w karetce) wykorzystywane jest głównie u chorych w stanach zagrożenia życia: w ocenie stanu pacjenta urazowego (protokół eFAST) oraz w przypadkach ostrej niewydolności oddechowej (protokół BLUE). U pacjenta po urazie szybkie badanie pozwala na sprawdzenie obecności wolnego płynu (np. krwi) w jamie brzusznej czy w worku osierdziowym, co może świadczyć – w połączeniu z informacjami z wywiadu medycznego, o poważnych urazach wewnętrznych.

W sytuacji niewydolności oddechowej zastosowanie USG pozwala między innymi różnicować zapalenie płuc od obrzęku płuc. Aparaty, które są obecnie wykorzystywane w ratownictwie medycznym, są małymi poręcznymi urządzeniami nie ustępującymi jednak jakością obrazowania ultrasonografom stacjonarnym znanym z gabinetów lekarskich. Nie zajmują dużo miejsca i badanie może odbyć się z powodzeniem na pokładzie karetki czy na miejscu zdarzenia. KPR otrzymało urządzenia z Rządowej Agencji rezerw Strategicznych.

W krakowskich ambulansach badanie USG (point of care) mogą przeprowadzać jedynie pracownicy, którzy przeszli odpowiednie szkolenia, a ich umiejętności zostały zweryfikowane. W planach jest stworzenie zespołu, który poprzez wymianę doświadczeń rozwijałby umiejętności pracowników KPR związane z ultrasonografią. KPR Przygotowuje się też do uruchomienia większej liczby aparatów w ambulansach.

Fot. KPR

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności