Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy. Tutaj będą przyjmowane wnioski

W środę, 16 marca, rozpocznie się przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL. W Krakowie przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w TAURON Arenie Kraków.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

  1. Imię (imiona) i nazwisko;
  2. Data urodzenia;
  3. Obywatelstwo;
  4. Płeć;
  5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
  6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Adres pobytu;
  8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
  9. Numer PESEL.

Punkt będzie czynny od poniedziałku do soboty, od godz. 8.00 do 20.00.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności