Apel do uchodźców!

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym, które wykorzystują dramatyczną sytuację osób uciekających przed wojną. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi – obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o wsparcie Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne. Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń pod numer +48 22 628 0120.

Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W związku z tymi zagrożeniami, należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granicę polsko-ukraińską. 

Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń pod numer +48 22 628 0120.

Pobierz ulotkę informacyjną (PDF)

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Straży Granicznej.

Źródło UMK

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności