Zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Wojewoda wydał decyzję

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję dotyczącą systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy.

5 suchych zbiorników przeciwpowodziowych: dwa na rzece Serafie i trzy na potoku Malinówka. Mają znaczenie zarówno dla mieszkańców Krakowa, jak i Wieliczki. Łącznie zabezpieczą przed powodzią obszar o powierzchni 16,5 tys. hektarów. W sumie będą mieć pojemność blisko 400 tys. m3, czyli tyle wody przyjmą, gdy zacznie padać.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał właśnie decyzję o pozwoleniu na realizację ostatniego z tych – połączonych kaskadowo – zbiorników. „Malinówka 3” będzie stanowiła domknięcie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy.

Decyzję tę wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał dziś na ręce Małgorzaty Sikory – dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Briefing odbył się na terenie budowy zbiornika Malinówka 1.

Budowa zbiornika „Malinówka 3” to dopełnienie szerokiej, złożonej inwestycji w dolinie rzeki Serafy. Pod koniec maja ubiegłego roku wydaliśmy decyzje umożliwiające realizację dwóch innych zbiorników małej retencji: „Malinówka 1” i „2”, zaś w grudniu pozwolenie na budowę otrzymał zbiornik „Serafa 2”. Dzisiaj domykamy całość pozwoleniem na realizację ostatniego z pięciu zbiorników, które będą działać na tym obszarze. Wszelkie działania podnoszące zabezpieczenie przeciwpowodziowe muszą być realizowane sprawnie i kompleksowo.
Ta inwestycja ma taki – kompleksowy – charakter. Dziękuję Wodom Polskim za dbałość
o realizację tak ważnych dla Mieszkańców projektów. Ich procedowanie małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie traktuje priorytetowo
– mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Bieżanów jest rejonem silnie zurbanizowanym, a wielkość opadu, która nawiedziła w ubiegłym roku tę dzielnicę nie była notowana od 126 lat. W jednym momencie rzeka Serafa stała się odbiornikiem wód opadowych spływających z dróg, chodników, podjazdów i pozostałej infrastruktury, co doprowadziło do podtopień. Wydarzenia powodziowe pokazują, jak potrzebne są inwestycje Wód Polskich. Zbiorniki pracujące kaskadowo zapewnią bezpieczeństwo powodziowe i pozwolą na bezpieczne przejście wód powodziowych  – podkreśla Małgorzata Sikora, dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dzięki nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności inwestor może od razu przystąpić do wykonywania prac.

Będą się one toczyć na potoku Malinówka, na terenie Krakowa i Wieliczki. W ramach inwestycji powstanie suchy zbiornik małej retencji („Malinówka 3”) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zbiornik będzie miał pojemność 56 tys. m³, maksymalną powierzchnię zalewu ok. 3,1 ha i wysokość piętrzenia 7,9 m.

Inwestycję realizuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w oparciu
o środki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy i budżet państwa. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano w drugiej połowie tego roku.

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności