Wsparcie z rezerw strategicznych. Maseczki docierają właśnie do kilku magazynów w Małopolsce

Wsparcie z rezerw strategicznych. Maseczki docierają właśnie do kilku magazynów w Małopolsce

Prawie 18 mln maseczek chirurgicznych oraz niemal 3,5 mln masek FFP2 trafi w najbliższym czasie do najbardziej potrzebujących mieszkańców województwa małopolskiego, ośrodków pomocy społecznej, noclegowni dla bezdomnych, a także m.in. do Ochotniczych Straży Pożarnych, Domów Pomocy Społecznej, służb mundurowych czy administracji zespolonej. To jest walka z pandemią prowadzona na wielu frontach. Jej nieodzownym elementem są również szczepienia, o których znaczeniu nieustannie przypominamy – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Maseczki docierają właśnie do kilku magazynów w Małopolsce. Już niebawem zostaną przekazane Małopolanom. O pomoc w ich bezpośredniej dystrybucji mieszkańcom wojewoda małopolski Łukasz Kmita poprosił starostów i prezydentów miast na prawach powiatu, którzy do dyspozycji otrzymają łącznie 2,2 mln maseczek. W piśmie skierowanym do samorządów wojewoda zaznaczył, że najistotniejsze jest, by maseczki te trafiły do najbardziej potrzebujących, chorych i starszych.

Instytucje pomocy społecznej otrzymają ok. 2,7 mln masek, Ochotnicze Straże Pożarne ok. 2 mln, a do służb mundurowych trafi pula około 200 tys. maseczek.

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności