Ruszają prace nad budową Trasy Nowobagrowej i linii tramwajowej

Zarząd Inwestycji Miejskich rozstrzygnął przetarg na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy Trasy Nowobagrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ). W tym tygodniu została zawarta umowa ze zwycięską firmą -Fehlings Krug Polska sp. z o.o.

Trasa Nowobagrowa jest elementem trzeciej obwodnicy Krakowa po wschodniej stronie miasta. Zgodnie z założeniem, ma się ona składać z dwóch zasadniczych elementów: komponentu drogowego i tramwajowego. Ma także powstać nowa infrastruktura rowerowa i piesza.

17 stycznia ZIM podpisał umowę na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy tej inwestycji oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ). W przetargu najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Fehlings Krug Polska sp. z o.o., która za realizację zadania zaproponowała niecałe 1,9 mln zł. Na opracowanie koncepcji i uzyskanie decyzji środowiskowej wykonawca ma 23 miesiące, a więc do końca 2023 roku. W kolejnych latach, po zabezpieczeniu środków finansowych, zlecone będzie przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID oraz realizacja zadania.

Warto wiedzieć, że początek Trasy Nowobagrowej od strony północnej wyznacza tzw. węzeł Płaszów, czyli skrzyżowanie planowanej Trasy Ciepłowniczej oraz ulic Lipskiej i Mierzei Wiślanej. Następnie ma ona biec wzdłuż ulicy Mierzeja Wiślana z możliwością połączenia z planowanym układem komunikacyjnym w ramach MPZP „Nowe Miasto” oraz ulicą Bieżanowską. Trasa ma przecinać magistralę kolejową w układzie tunelowym lub estakadowym na południe i południowy-zachód od Zalewu Bagry, biec przez tereny przemysłowe aż do tzw. węzła Kabel na wysokości obecnego skrzyżowania ulic Wielicka, Kamieńskiego i Nowosądecka.

Zgodnie z istniejącymi materiałami studialnymi komponent tramwajowy mógłby zostać zaplanowany równolegle do przebiegu drogowego elementu Trasy Nowobagrowej. Nie wyklucza się też odseparowania obu komponentów i budowy linii tramwajowej w ramach innego przebiegu z włączeniem do torowiska wzdłuż ulicy Wielickiej.

Jesienią ZIM wyłonił wykonawcę wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji Trasy Ciepłowniczej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Ma ona być kontynuacją Trasy Nowobagrowej w kierunku północnym. W przypadku Trasy Ciepłowniczej istotnym komponentem również będzie budowa linii tramwajowej. Wykonawcą koncepcji tej inwestycji jest firma Fehlings Krug Polska sp. z o.o.

Źródło ZIM

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności