Powołano nowego konserwatora zabytków

Aktualizacja, 20.01.2022, godz. 12:16.

Na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego,  dr. Jarosława Sellina wojewoda małopolski Łukasz Kmita powołał Joannę Florkiewicz-Kamieniarczyk na pełniącą obowiązki Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po tym, jak dr inż. arch. Dominika Długosz z powodów osobistych złożyła rezygnację ze stanowiska.

18 stycznia 2022 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz generalny konserwator zabytków dr Jarosław Sellin skierował do wojewody małopolskiego Łukasza Kmity wniosek o powołanie na stanowisko małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków dr inż. arch. Dominiki Długosz.

Dziś, 19 stycznia 2022 r. odpowiadając na ten wniosek, wojewoda Łukasz Kmita powołał dr inż. arch. Dominikę Długosz na stanowisko małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków (na podst. art. 91 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) z dniem 20 stycznia 2022 r.

– Dotychczas Doktor Dominika Długosz pełniła funkcję Zastępcy Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie na tym stanowisku i życzę powodzenia w kierowaniu Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Kraków i Małopolska są pełne zabytków. To nasze szczególne dziedzictwo. Dlatego jego ochronę traktuję priorytetowo. Inwestycje budowlane muszą być realizowane z poszanowaniem zabytków. Trzeba skutecznie  przeciwdziałać wszelkim próbom ich zniszczenia. Tu potrzeba silnej ręki konserwatora i takie są moje oczekiwania: nie tylko opieka nad zabytkami, ale także ich aktywna i bezkompromisowa ochrona, a przy tym sprawny i dobrze zorganizowany urząd – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dr inż. arch. Dominika Długosz pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie od 12 lat. Pracę w WUOZ rozpoczęła od stanowiska inspektora ds. zabytków nieruchomych. Od 2018 r. zajmowała stanowisko zastępcy małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności