Mnóstwo kontroli straży miejskiej. Oto efekty

1760 kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej przeprowadzili strażnicy miejscy w pierwszych trzech miesiącach obecnego sezonu grzewczego. Ujawnili 31 wykroczeń, nałożyli 19 mandatów karnych, sporządzili 7 wniosków o ukaranie do sądu, pouczyli 5 osób.

Działania strażników

W bieżącym sezonie grzewczym każdy właściciel nieruchomości posiadający nadal piec na paliwo stałe zostanie skontrolowany przez strażników miejskich, bądź pracowników Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK.

Ponadto, w ramach prowadzonych przez strażników miejskich kontroli gospodarki odpadami komunalnymi, funkcjonariusze sprawdzają te miejsca, w których potencjalnie mogą funkcjonować systemy grzewcze na paliwa stałe. Takich nieruchomości jest obecnie 590.

Uchwała antysmogowa 

Zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia
2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Od 1 września 2019 roku w instalacjach grzewczych dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych tj. gazu ziemnego wysokometanowego, zaazotowanego lub lekkiego oleju opałowego.

Wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej mogą zostać wyciągnięte konsekwencje wynikające z przepisów prawa (pouczenie, mandat karny od 20 zł do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu – grzywna do 5 tysięcy złotych). Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzje o sankcjach strażnicy podejmują w oparciu m.in. o aspekty: socjalne, formalno-prawne, techniczne.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności