Mieszkańcy chętnie korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń

Mieszkańcy chętnie korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń

Mieszkańcy Małopolski chętnie korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa zadebiutowała w Małopolsce we wrześniu 2016 roku. Intuicyjna i powszechnie dostępna aplikacja umożliwia wskazanie Policji występujących zagrożeń (24 kategorie), w miejscu zamieszkania zarówno z wykorzystaniem zarówno komputerów jak i urządzeń mobilnych.

reklama

2021 roku Małopolanie nanieśli 45 414 zgłoszenia, co pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca w stosunku do pozostałych województw pod względem ilości naniesionych zgłoszeń (zaraz po garnizonie śląskim – 47 773).

reklama

Zgłoszenia z Małopolski w  zdecydowanej większości dotyczą nieprawidłowego parkowania (109 680 zgłoszeń od początku funkcjonowania Mapy), przekraczania prędkości (58 258 zgłoszeń od początku funkcjonowania Mapy) oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (25 356 zgłoszeń od  początku funkcjonowania Mapy). Często zgłoszenia wpływające od różnych osób dotyczą tych samych miejsc. To pokazuje, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców nie są im obojętne. Potwierdzalność zgłoszeń na przestrzeni kilku lat funkcjonowania przedmiotowego narzędzia w Małopolsce to ok 53 % i przekracza nieco średnią krajową, która wynosi ponad 51%. Weryfikacja zagrożeń  jest zależna od załączonego do zagrożenia opisu przez użytkownika. Tylko rzetelnie przekazane informacje mogą być szybko zweryfikowane oraz mieć duży wpływ na potwierdzalność zgłoszenia.

W stosunku rocznym, również nieprawidłowe parkowanie z liczbą 13 330 należy do zgłoszeń które były najchętniej wskazywane przez mieszkańców Małopolski. Niewiele mniej liczyła liczba zgłoszeń dotycząca przekraczania dozwolonej prędkości – 13 129, a podium zamyka kategoria dotycząca dzikich wysypisk śmieci – 4014 zgłoszenia.

Potwierdzalność zgłoszeń za 2021 rok w Małopolsce była na zbliżonym poziomie do średniej krajowej i wyniosła ok 52%.  Część zgłoszeń zakwalifikowanych jako niepotwierdzone wynika z faktu traktowania mapy jako narzędzia do zgłaszania interwencji, podczas gdy jest ona zaprojektowana do zgłaszania niepokojących zjawisk. Z uwagi na proces weryfikacji, naniesienie zagrożenia na mapę nie spowoduje natychmiastowego przyjazdu Policji. Sprawdzenie danego miejsce  może trwać do siedmiu dni od daty zgłoszenia. Natomiast interwencje wymagające pilnej reakcji prosimy zgłaszać na numer alarmowy112.

Wykaz zagrożeń jakie można zgłosić na KMZB to 24 kategorie:  nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, dzikie wysypiska śmieci, niewłaściwa infrastruktura drogowa, zła organizacja ruchu drogowego, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją,  nielegalne rajdy samochodowe, akty wandalizmu, używanie środków odurzających, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach leśnych quadami, żebractwo, wałęsające się bezpańskie psy, osoba bezdomna wymagająca pomocy, znęcanie się nad zwierzętami, wypalanie traw, miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej, nielegalna wycinka drzew, niestrzeżone przejście przez tory, kłusownictwo, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, niestrzeżony przejazd kolejowy, miejsca niebezpieczne na wodach,

Należy podkreślić, że swój udział w zarówno w weryfikacji zgłoszeń dokonanych na Mapie,  jak i eliminacji stwierdzonych zagrożeń ma wiele organizacji i instytucji, które aktywnie współpracują z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Do takich podmiotów zaliczyć możemy: urzędy miast/gmin, straże miejskie/gminne, straż leśna/parkowa, państwowa straż rybacka, zarządcy dróg, przedsiębiorstwa oczyszczania i wiele innych.

Zobacz Krajową Mapę Zagrożeń KLIKNIJ

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności