Mandaty za nieodśnieżone chodniki

Miejski Komitet Koordynacyjny ds. Akcji Zima podsumował ostatnie działania. Pierwsze opady śniegu w Krakowie w tym sezonie zimowym pojawiły się 24 listopada 2021 r. Służby odpowiedzialne za utrzymanie miasta odnotowały 47 dni wymagających zimowych interwencji.

Straż Miejska pomogła 2404 osobom bezdomnym i przyznała łącznie 17 mandatów za nieodśnieżone chodniki przylegające do prywatnych posesji. Infrastruktura ciepłownicza, wodociągowa i kanalizacyjna pracuje bez zarzutu, a liczba awarii związanych z utrzymaniem jest w dolnej granicy normy. MPK, mimo ataków mrozu, funkcjonuje sprawnie i w wyniku mrozu traci niewiele czasu na miejskich trasach – nawet kilkudziesięciokrotnie mniej w stosunku do linii aglomeracyjnych.

Komitet opracował strategię postępowania na wypadek wyraźnego wzrostu zachorowań na COVID-19, który jest spodziewany i zapowiadany przez ekspertów. Działania w ramach Akcja Zima mają najwyższy priorytet i wszystkie instytucje oraz podmioty biorące w nich udział mają obowiązek zapewnić pełną sprawność w ramach swojej struktury.

Miejski Komitet Koordynacyjny ds. Akcji Zima to ciało złożone z przedstawicieli wszystkich spółek i jednostek miejskich, które co roku zaangażowane są w zimowe utrzymanie miasta.

Jednostki zaangażowane w Akcję Zima:

  • MPEC – utrzymanie sieci ciepłowniczej, usuwanie awarii, całodobowe dyżury, reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, aktualizacje i raporty uzupełniane na bieżąco na stronie internetowej
  • MPK – zapewnienie sprawności komunikacji miejskiej
  • MPO – koordynacja akcji, oczyszczanie dróg i chodników ze śniegu, lodu i gołoledzi, monitoring stanu dróg i reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, całodobowe dyżury dyspozytorów
  • MPWiK – utrzymanie sieci wodociągowej, usuwanie awarii sieci, całodobowe dyżury, reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, aktualizacje i raporty uzupełniane na bieżąco na stronie internetowej
  • Straż miejska – utrzymanie porządku i kontrola, przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców
  • ZDMK – utrzymanie i oczyszczanie torowisk tramwajowych, usuwanie awarii
  • ZZM – utrzymanie terenów zielonych, chodników i ścieżek rowerowych w parkach i bulwarach wiślanych.

Fot. poglądowe

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności