Kraków będzie leczył niepłodność metodą in vitro. Programem może zostać objęte co najmniej 200 par

Kraków będzie leczył niepłodność metodą in vitro. Programem może zostać objęte co najmniej 200 par

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że w połowie marca ruszy „Gminny program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa”. Dzisiaj, 21 stycznia, ogłoszono konkurs ofert na realizację programu. To dobra wiadomość dla par, które zmagają się z niepłodnością, gdyż leczenie będzie dofinansowane przez miasto.

reklama

Programem może zostać objęte co najmniej 200 par

Z programu będą mogli z niej skorzystać mieszkańcy Krakowa, którzy spełnią także dodatkowe kryteria, m.in. wiek kobiety musi mieścić się w przedziale 20-42 lata. Konieczne będzie także spełnienie, określonych ustawą, warunków podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

reklama

Każda para zakwalifikowana do programu będzie miała prawo do dofinansowania jednej zindywidualizowanej procedury zapłodnienia pozaustrojowego lub jednej procedury adopcji zarodka. Dodatkowo pary będą miały także możliwość skorzystania z bezpłatnej wizyty u psychologa, specjalizującego się w dziedzinie niepłodności.

Kwota przeznaczona na realizację programu w 2022 r. to 1 mln zł.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepłodność dotyka 10-12 proc. populacji społeczeństw krajów wysokorozwiniętych. Dane dotyczące Polski są jeszcze bardziej niepokojące – Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) szacuje, że niepłodność dotyczy bezpośrednio nawet 1,5 mln polskich par, co stanowi około 20 proc. społeczeństwa w wieku reprodukcyjnym.

Składanie ofert do 17 lutego

Zainteresowani realizatorzy mają czas na składanie ofert do 17 lutego. Oferty będzie oceniać komisja powołana przez prezydenta miasta.

Oferty wraz z załącznikami składa się w zaklejonych kopertach, w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z COVID-19, w celu złożenia oferty należy skontaktować się z pracownikiem Referatu ds. Zdrowia pod numerem telefonu 12 616 94 97, który odbierze kopertę z ofertą w holu budynku.

Ogłoszenie o konkursie ofert, opis programu, kryteria jakościowe i punkty oceny merytorycznej ofert, formularz ofertowy oraz ramowy projekt umowy są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje w zakresie konkursu ofert oraz realizacji programu można uzyskać pod numerami telefonu: 12 616 94 92 lub 12 616 94 97.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności