Komunikat Wodociągów Miasta Krakowa

W związku sytuacją epidemiczną, Wodociągi Miasta Krakowa uruchomiły rezerwę kadrową, co zapewni bezpieczeństwo i niezawodność dostaw wody oraz odbiór i skuteczne oczyszczanie ścieków. Dodatkowo, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Senatorskiej 9, od 24 stycznia obsługa interesantów będzie prowadzona wyłącznie w formie zdalnej.

Wszystkie sprawy będą załatwiane drogą korespondencyjną, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem internetowego Biura Obsługi Klienta (e-BOK).

Wodociagi Miasta Krakowa pozostają w stałym kontakcie z mieszkańcami poprzez:

Telefoniczne załatwienie sprawy

  • Zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków: 12 4242 435, 12 4242 436, 12 4242 372, 12 4242 430, 12 4242 481
  • Informacja o należnościach: 12 6203370, 12 4242 499
  • Odczyt wodomierza: 12 4242 437, 12 4242 487
  • Dział Techniczny: 12 4242 315
  • Dział Dokumentacji i Odbiorów: 12 4242 412, 12 4242 446, 12 6203 367
  • Dziennik Podawczy: 12 4242 314, 12 4242 318
  • Zgłoszenie awarii: Numer alarmowy 994, 12 4242 303, 800130060
  • Centrala: 12 4242 300

Wszelkie dokumenty i wnioski można również złożyć w przeznaczonym do tego pojemniku, znajdującym się przy wejściu do Centrum Obsługi Mieszkańców.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności