Funkcjonariusze Straży Granicznej odmówili Ukraińcowi wjazdu do Polski

W środę, 5 stycznia funkcjonariusze Straży Granicznej odmówili wjazdu do Polski oraz cofnęli wizę 22-letniemu obywatelowi Ukrainy. Powodem takiej decyzji było uzasadnione podejrzenie, że cel pobytu cudzoziemca w Polsce jest  niezgodny z deklarowanym.  

Mężczyzna podczas odprawy granicznej w lotniczym przejściu granicznym w Krakowie-Balicach, zadeklarował chęć podjęcia pracy w Polsce, przedstawiając do kontroli oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terytorium RP oraz wizę krajową. Niestety, okazało się to niewystarczające do zezwolenia na wjazd – dane cudzoziemca figurowały w systemach Straży Granicznych, celem odmowy wjazdu, a dodatkowo przyszły pracodawca zrezygnował z zatrudnienia młodego pracownika.

Po nocy spędzonej w pomieszczeniach służbowych Straży Granicznej w Krakowie-Balicach, obywatel Ukrainy odleciał do swojego kraju.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności