W sobotę bezpłatna komunikacja miejska

Ze względu na prognozę przekroczenia średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zainicjowało wprowadzenie darmowej komunikacji w sobotę, 11 grudnia, od godz. 00.00 do godz. 24.00, dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Krakowie.

Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Darmowa komunikacja zostaje wprowadzona w sobotę, 11 grudnia, w godzinach od 00.00 do 24.00.

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW w sobotę, 11 grudnia istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze miasta.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności