W 2022 roku zostanie wymienione oznakowanie z nazwami ulic w Krakowie

Zarząd Transportu Publicznego poinformował, że zakończył się proces wyznaczania obszarów Systemu Informacji Miejskiej (SIM), które od przyszłego roku mieszkańcy Krakowa będą mogli zobaczyć na tablicach ulicowych i informacji drogowej w ramach nowego SIM. W trakcie wyznaczania 125 obszarów przez urbanistów i geografów społecznych z Uniwersytetu Ekonomicznego wzięto pod uwagę m.in. wyniki konsultacji z mieszkańcami, którzy wskazali jak nazywają okolicę swojego zamieszkania – ponad 2/3 mieszkańców używa innej nazwy niż nazwa dzielnicy.

Obszary SIM planowane są do umieszczenia na tablicach informacji drogowej, ale także na tablicach z nazwami ulic, dla określenia w jakiej okolicy się znajdujemy. Pierwotnie tablice ulicowe miały zawierać informacje o dzielnicy samorządowej, a dodatkowo informację o obszarze SIM w historycznym centrum miasta. Opcja z dwiema nazwami w całym mieście na tablicach ulicowych i nazwą dzielnicy na tablicach adresowych była wskazywana najczęściej przez Rady Dzielnic – na pierwszym miejscu wskazało ją 9 z 16 dzielnic, które wzięły udział w spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami ZTP we wrześniu br. Na drugim miejscu 5 dzielnic wskazało opcję z samą nazwą dzielnicy samorządowej na tablicy ulicowej i adresowej, a jedna z samą nazwą obszaru SIM na obu tablicach. Radni dzielnicowi motywowali swoje wybory głównie chęcią przyzwyczajania mieszkańców do nazw dzielnic.

Kwestia ta została omówiona z ekspertami w zakresie projektowania systemów informacji miejskiej i uznano, że umieszczanie prócz nazwy ulicy także nazwy dzielnicy i obszaru SIM wprowadzi przesyt informacji, a ponadto wpłynie na niepotrzebne wydłużanie tablic. Zaproponowali oni kompromis, który łączy zdanie mieszkańców utożsamiających się z mniejszymi obszarami (obszarami SIM), nadrzędną funkcję informacyjną i kierunkową SIM, a także zdanie Radnych. Planuje się zatem by celem umacniania wiedzy mieszkańców o dzielnicach samorządowych ich nazwy pozostały na tablicach adresowych, dzięki czemu mieszkańcy będą mieć informację, w której dzielnicy znajduje się ich budynek. Na tablicach ulicowych planuje się jednak umieszczenie nazw obszarów SIM identyfikujących lepiej przestrzeń, a same tablice ulicowe byłyby związane z informacją kierunkową pojawiającą się na tablicach dla ruchu kołowego, tzn. tablice informacji dla ruchu kołowego będą prowadzić do obszaru, a informacja o tym, że jesteśmy w danym obszarze byłaby widoczna na tablicach z nazwami ulic.

Poniżej wizualizacja opisanych wyżej trzech podstawowych komponentów nowego SIM z planowanymi do umieszczenia na nich nazwami obszarów SIM. Przypomnijmy, że w roku 2022 rozpocznie się wdrażanie oznakowania drogowego, a także sukcesywna wymiana oznakowania z nazwami ulic.

Fot. ZTP
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności