Rozbito grupę przestępczą

30 listopada br. funkcjonariusze zatrzymali 10 osób, podejrzanych  o wyłudzenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2013-2019 łącznie kwoty blisko 2 mln. zł., w postaci nienależnych świadczeń, zwłaszcza zasiłków chorobowych. Policjanci dokonali również przeszukań w miejscach ich zatrzymania i prowadzenia działalności gospodarczej dla zabezpieczenia stosownej dokumentacji oraz elektronicznych nośników danych. Na początku grudnia br. do Prokuratury Okręgowej w Krakowie zgłosił się kolejny podejrzewany w tej sprawie, który usłyszał już zarzuty.

 Działanie sprawców polegało na wprowadzaniu pracowników ZUS w błąd co do faktu prowadzenia działalności gospodarczej, ewentualnie wysokości osiąganych z tego tytułu dochodów, a tym samym wskazywanych podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Sprawcy zakładali działalność gospodarczą, bardzo często jedynie formalnie, dlatego też pojawiały się obok firm sprzątających  czy transportowych twory w postaci działalności artystycznej  czy polegającej na zbieraniu dziko rosnących płodów leśnych. Właściciel takiej świeżo założonej firmy deklarował w ZUS-ie bardzo wysokie składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Składki te sięgały czasami 10 tys. złotych miesięcznie.  Po około dwóch, trzech miesiącach osoba taka przedstawiała długotrwałe zwolnienie lekarskie ( czasami sięgające 6 miesięcy) i Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał wysokie zasiłki. Niektóre z tych osób po zakończonym L-4 robiły krótką przerwę i przedstawiały kolejne zwolnienie ciągnąc ten proceder przez kilka lat. Śledczy obliczyli, że nienależne świadczenia sięgały powyżej 200 tys. na osobę. 

Okazało się, że większość z tych osób miała kontakt z krakowskim biurem rachunkowym, zajmującym się prowadzeniem księgowości dla firm. Właścicielem biura był 41-letni były pracownik ZUS-u.  Mężczyzna ten pomagał w oszustwie właścicielom firm. W ich imieniu jako ich przedstawiciel wysyłał dokumenty do ZUS-u. Za każdą załatwioną sprawę potrącał sobie od 1 -2 tys. złotych ).

Zebrane przez śledczych materiały dowodowe pozwoliły na zatrzymanie 30 listopada br.10 osób podejrzewanych  w tej sprawie. Policjanci weszli równocześnie do miejsc zamieszkania i firm osób podejrzewanych. Zatrzymania miały miejsce w Krakowie, powiecie krakowskim, powiecie tarnowskim oraz na Podkarpaciu.  Zatrzymani to osoby w wieku od 29 do 62 lat. Zatrzymanym przedstawione zostały zarzuty popełnienia oszustwa  oraz oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Za te czyny grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 10.

Wobec 10 osób zastosowane zostały wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych oraz oddania pod dozór Policji. Wobec głównego sprawcy – byłego pracownika ZUS w Krakowie Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności