Rada Miasta Krakowa powołała nową komisję

Rada Miasta Krakowa powołała nową komisję RMK do spraw przygotowania referendum lokalnego.

Jak podaje Urząd Miasta Krakowa, w skład komisji wejdzie trzech przedstawicieli klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość: Małgorzata Kot, Marek Sobieraj oraz Adam Kalita; trzech przedstawicieli klubu radnych Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska: Alicja Szczepańska, Artur Buszek i Tomasz Daros; dwóch przedstawicieli klubu radnych Przyjazny Kraków: Sławomir Pietrzyk i Lech Kucharski oraz Łukasz Maślona z klubu radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Przedmiotem działania nowej komisji będzie: zbieranie od mieszkańców Krakowa tematów, które należało by poddać pod głosowanie w referendum lokalnym; powoływanie zespołów eksperckich składających się z radnych miasta Krakowa, przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, przedstawicieli Rad Dzielnic, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych; przygotowanie pytań referendalnych i przedstawienie ich Radzie Miasta Krakowa oraz prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących referendum lokalnego.

W uzasadnieniu  do projektu uchwały możemy przeczytać, iż powołanie Komisji Rady Miasta Krakowa do spraw przygotowania referendum lokalnego pomoże w realizacji zadań Rady Miasta Krakowa oraz rozpocznie promocję instytucji referendum lokalnego.

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności