Podsumowanie policyjnych działań „NURD”

W czwartek 9 grudnia br. na terenie Małopolski prowadzone były działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego„. Celem tych działań było przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wykroczeniami kierujących wobec pieszych oraz rowerzystów jak również niewłaściwe zachowanie pieszych i kierujących jednośladami na drogach. W ciągu jednodniowych działań, ujawniono w sumie 1072 wykroczenia.

Ponad 640 z nich dotyczyło nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami wobec pieszych, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych. Ponadto ujawniono 48 wykroczeń kierujących pojazdami mechanicznymi wobec rowerzystów.

Podczas działań policjanci reagowali również na naruszenia prawa popełniane przez pieszych, których w sumie ujawniono 383. Najczęstsze wykroczenia pieszych to przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, przekraczanie jezdni przy nadawanym czerwonym świetle oraz niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności