Powołano nowego dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki zatwierdził nominację dr hab. Wojciecha Cyrula, prof. UJ na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Kandydaturę tę wskazała komisja powołana do przeprowadzenia postępowania konkursowego, której posiedzenie odbyło się 3 listopada. Nowy Dyrektor rozpocznie wykonywanie obowiązków z dniem dzisiejszym tj. 22 listopada br.

Najpilniejszym zadaniem z którym zmierzy się nowy dyrektor niewątpliwie będzie stabilizacja sytuacji finansowej i kadrowej szpitala. „W moim przekonaniu, biorąc pod uwagę sytuację w jakiej Szpital się znalazł, tylko pełne wsparcie kadry zarządzającej i personelu wspomagającego dla personelu medycznego, partnerska współpraca oraz zaangażowanie wszystkich pracowników pozwolą mieć nadzieję, że Szpital będzie nadal kontynuował swoją misję, którą najlepiej oddaje motto wyryte na jego murach „Życie dziecka najwyższym dobrem” – czytamy w koncepcji pracy przedstawionej przez dr hab. Wojciecha Cyrula, prof. UJ przed komisją konkursową.

Dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ – doktor habilitowany nauk prawnych, LL.M (KU Brussels), DEA (FUSL). Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Rady Nadzorczej Jagiellońskiego Centrum Innowacji, założyciel oraz organizator Centrum Badań Klinicznych i przez kilka lat jego dyrektor naczelny. W przeszłości wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, associate professor Katholieke Universiteit Brussel w Brukseli oraz Gastprofessor na Uniwersytecie Wiedeńskim. Autor kilkudziesięciu prac naukowych. Profesor Cyrul piastował także liczne funkcje zarządcze w spółkach sektora medycznego.

Fot. Adam Koprowski/BP UJ

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności