Na Plantach prowadzone są prace konserwatorskie

Zarząd Zieleni Miejskiej prowadzi na Plantach prace konserwatorskie.

Średniowieczny Kraków otoczony był murami obronnymi, na fortyfikacje składały się mury z bramami oraz fosą wypełnioną wodą.
Znaczna część murów krakowskich została zburzona na początku XIX wieku, a w ich miejsce utworzony został Park, który w późniejszych latach zmienił nazwę na Planty Krakowskie.
Pod koniec lat 80 – tych XX wieku podjęta została decyzja o rewitalizacji krakowskich Plant. Trwające kilkanaście lat prace wykonano wg projektu prof. Janusza Bogdanowskiego. Począwszy od roku 1992 w miejscu dawnych bram i baszt zaczęto montować pamiątkowe tablice (S. Dousa). Wykorzystując  założenia  nowej  architektury,  na  trawniku  i w murze wzdłuż ul. Poselskiej umieszczono tablice uczytelniające przebieg murów obronnych w tej części Plant. Ponadto, zarys dawnych murów, baszt i bram wyeksponowano tam, gdzie to było możliwe, ustawiając wysoki na około pół metra murek. Tablice odwzorowują faktyczny wygląd baszt, a towarzyszące im napisy przypominają turystom ich nazwy.

W 2007 r. w zachowanym odcinku murów otwarto trasę turystyczną „Mury Obronne”. Pozostałości po systemie obronnym Krakowa towarzyszą mieszkańcom do dziś, aby móc przekazywać wspaniały dowód naszej historii dla przyszłych pokoleń.

W chwili obecnej na Plantach Krakowskich prowadzone są  prace konserwatorskie. Realizacja podzielona jest na dwa etapy z których pierwszy zakończy się jeszcze w tym roku – Ogród Uniwersytet (8 elementów), Ogród Pałac Sztuki (12 elementów), Ogród Dworzec (7 elementów), Ogród Wawel (5 elementów).Prace obejmują:

  • demontaż / montaż obiektów,
  • wykonanie trójkątnej nadbudowy cokolików, bądź wykonanie fundamentu z izolacją szlamową,
  • konserwacje tablic,
  • konserwacje cokolików,

W roku 2022 r. zaplanowane są prace na terenie Ogrodu Gródek, w których zakresie znajduje się m.in. wymiana tablic wykonanych  z piaskowca szydłowieckiego (9 szt.) na tablice z brązu osadzone w płytach  z dolomitu. Etap II drugi zrealizowany zostanie w 2022 roku.

Fot. ZZM

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności