I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM 10.

Prezydent Krakowa przypomina o obowiązującym od 1 września 2019 r. zakazie stosowania paliw stałych – węgla i drewna, na terenie gminy miejskiej Kraków.

W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.

Jednostki oświatowe oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności