Wojewoda Małopolski: „Oczekuję od Policji, aby egzekwowała kwestię przestrzegania zasad sanitarnych”

Mając na uwadze zbliżające się Święto Wszystkich Świętych oraz odnotowywane wzrosty zakażeń koronawirusem, Małopolska Policja kontynuuje działania związane z egzekwowaniem nakazów, zakazów oraz ograniczeń związanych z wprowadzonymi obostrzeniami wynikającymi z przepisów prawa.

– Oczekuję od Policji, aby egzekwowała kwestię przestrzegania zasad sanitarnych, szczególnie w autobusach, tramwajach i pociągach. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby wybierając się na cmentarze, podróżować transportem zbiorowym i nie przestrzegać zasad związanych z noszeniem maseczek. Jak mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, odchodzimy od pouczania. Nie chcemy karać Małopolan, chcemy prosić o to, by wychodząc z domu, zawsze mieli przy sobie maseczkę zabezpieczającą przed transmisją koronawirusa – podkreśla  wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W szczególności działania te realizowane są w rejonach dużych skupisk ludzkich, komunikacji publicznej, w przestrzeniach zamkniętych, np. sklepach i dotyczą m.in. kontroli obowiązku zasłaniania ust i nosa.

W okresie od 29 października do 2 listopada br. będą prowadzone przez małopolskich policjantów działania zapewniające bezpieczeństwo w czasie Święta Wszystkich Świętych.

Każdego dnia do służby zostanie skierowanych około 400 policjantów ruchu drogowego, natomiast 1 listopada – 500. W działania zaangażowani są także policjanci prewencji, którzy będą patrolować rejon cmentarzy, monitorować parkingi pod kątem niedopuszczania do kradzieży mienia pozostawionego w pojazdach. Będą także monitorować dworce autobusowe i kolejowe by zapobiegać kradzieżom kieszonkowym.

Policjanci drogówki będą przede wszystkim pomagać uczestnikom ruchu drogowego, w szczególności pieszym w bezpiecznym dotarciu na groby bliskich.  

Na głównych ciągach komunikacyjnych, szczególnie na skrzyżowaniach przy drogach wlotowych i wylotowych z największych miast oraz w pobliżu cmentarzy, policjanci ruchu drogowego będą utrzymywać płynność ruchu pojazdów, przystępując do ręcznej regulacji ruchem. 1 listopada w Krakowie do działań zostanie włączony bezzałogowy statek powietrzny – DRON, za pomocą którego policjanci będą nadzorować natężenie ruchu drogowego w rejonach cmentarzy.

Osoby udające się na groby bliskich muszą być przygotowane na zmiany w organizacji ruchu na drogach znajdujących się w rejonach cmentarzy. Często polega to na umieszczeniu w danym miejscu zakazu parkowania, czy wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego. Zbliżając się w rejon cmentarzy, należy obserwować znaki i stosować się do nich. Są to najczęściej znaki zakazu wjazdu, zakazu ruchu w obu kierunkach oraz zakazy zatrzymywania się.

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności