Uruchomiono specjalny adres mailowy. Możesz zgłosić uwagi do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej

15 października, miasto uruchomiło adres mailowy uwagi.sygnalizacja@um.krakow.pl, pod którym każdy uczestnik ruchu drogowego może zgłosić uwagi do działającego programu sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Krakowa.

W Krakowie działa około 300 skrzyżowań a także przejazdów tramwajowych i przejść dla pieszych poza skrzyżowaniami, na których ruch reguluje sygnalizacja świetlna. Sprawność jej działania jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK. 

Jednak z uwagi na fakt, że 80 proc. sygnalizacji świetlnej jest włączonych do Systemu Sterowania Ruchem, w ramach którego funkcjonują mechanizmy automatycznego dostosowywania programów do warunków ruchu, może się zdarzyć sytuacja, że na czas nie zostanie zauważona nieprawidłowość w ich działaniu.

W celu dokładnej diagnozy sytuacji drogowej prosimy, aby w przekazywanych zgłoszeniach znalazły się następujące informacje: data, godzina, skrzyżowanie, kierunek jazdy, w którym występowały utrudnienia.

W przypadku potwierdzenia zasadności zgłoszonego problemu i zdiagnozowania przyczyny zaistniałej nieprawidłowości, podjęte zostaną niezwłoczne prace nad jego rozwiązaniem. Czas prac zależny będzie od złożoności problemu i może wynieść od kilku godzin do nawet kilku dni.

Przypominamy również, że pod całodobowym numerem telefonu 12 616 75 55 (infolinia Zarządu Dróg Miasta Krakowa) można zgłaszać zaobserwowane usterki techniczne (awarie) sygnalizacji świetlnej takie, jak m.in. spalenie się „żarówki” (światło ciemne), uszkodzenia infrastruktury sygnalizacyjnej, błędne działanie sygnałów akustycznych lub akty wandalizmu.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności