Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie okolic Hali Targowej

Dziś, rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania ulicy Grzegórzeckiej i okolic Hali Targowej. Potrwają do 29 października.

W ramach konsultacji zorganizowane zostanie spotkanie online z mieszkańcami oraz pozostałymi interesariuszami projektu, będą także uruchomione w tym rejonie dwa punkty konsultacyjne.

Przez cały okres konsultacji będzie działał telefoniczny i mailowy dyżur ekspercki, a w dniach 13–29 października uruchomiona zostanie geonkieta. Zebrane w niej zostaną informacje na temat potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz użytkowników tej przestrzeni.

Przedmiotem konsultacji będzie zagospodarowanie przyszłego placu Grzegórzeckiego oraz bezpośredniego otoczenia. Plac, po zakończonej inwestycji kolejowej, ma pełnić ważną funkcję punktu przesiadkowego między koleją aglomeracyjną a liniami autobusowymi i tramwajowymi. W ramach projektowania tej przestrzeni, zostaną w miarę możliwości uwzględnione potrzeby wszystkich użytkowników tego rejonu, w tym mieszkańców okolicznych kamienic oraz przedsiębiorców prowadzących tam działalność.

W ramach konsultacji zostaną także poddane dyskusji propozycje organizacji ruchu na ulicach w bezpośrednim sąsiedztwie, m.in. ulic Dietla i Grzegórzeckiej, prowadzenia tam dróg rowerowych, parkowania oraz organizacji ruchu ulic powiązanych – Daszyńskiego i Blich. Dyskusja ma również pokazać opinie i sugestie mieszkańców na temat różnych możliwości wprowadzanych zmian. Nadrzędnym założeniem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu oraz komfort przy korzystaniu z tego ważnego punktu przesiadkowego.

Konsultacje potrwają 24 dni – od 6 do 29 października

Dyżur konsultacyjny: adres e-mail: dialog@a2p2.pl, nr tel. 724 691 444 – dyżur telefoniczny w dni robocze w godz. 11.00-15.00

13–29 października

Geoankieta

24–25 października

Punkt konsultacyjny w sąsiedztwie Hali Targowej: niedziela w godz. 9.00–15.00, poniedziałek w godz. 11.00-18.00

28 października
Spotkanie otwarte online w godz. 18.00-20.00. Link do udziału w spotkaniu: www.bit.ly/placgrzegorzeckispotkanie

Organizator konsultacji

Konsultacje będą przeprowadzane przez konsorcjum firm A2P2 Architecture&Planning oraz Wolański sp z o.o. na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w ramach zadania pn. „Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu zagospodarowania placu Grzegórzeckiego”.

Miejska jednostka odpowiedzialna merytorycznie za konsultacje:
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, adres e-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl

Wykonawcy konsultacji społecznych:

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności