Rozpoczęto badania satysfakcji klientów Urzędu Miasta Krakowa

27 października Urząd Miasta Krakowa, we współpracy z firmą Lokalne Badania Społeczne, rozpoczął badania ankietowe klientów urzędu, które potrwają do 12 listopada.

Jakość obsługi klienta w Urzędzie Miasta Krakowa można oceniać za pomocą indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych, przeprowadzanych przez ankieterów w poszczególnych budynkach urzędu oraz poprzez elektroniczną wersję ankiety.

Badanie Satysfakcji Klienta UMK prowadzone jest w Urzędzie Miasta Krakowa od roku 2006. Natomiast do roku 2016 odbywało się wyłącznie w formie indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych, przeprowadzanych na terenie Urzędu Miasta Krakowa w godzinach pracy Urzędu z klientami załatwiającymi sprawę w dniu badania w wybranych komórkach organizacyjnych UMK. Z uwagi na okoliczność, że część klientów UMK załatwia sprawy urzędowe przy wykorzystaniu instrumentów elektronicznych, „tradycyjne” badania ankietowe poszerzono od roku 2017 o badanie w formie elektronicznej.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności