Rozpoczął się remont Fortu 48a Mistrzejowice

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie poinformował, że rozpoczął się remont Fortu 48a Mistrzejowice.

Fort 48a Mistrzejowice stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków i jest wpisany do rejestru zabytków pod Nr A 90/M.

Teren Fortu znajduje się obecnie w zarządzie dwóch jednostek miejskich:

– teren po zewnętrznej stronie fosy pozostaje w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej jako przestrzeń parkowa,

– teren po wewnętrznej stronie fosy (wraz z obiektami kubaturowymi, tj. blokiem koszarowo-bojowym i obiektem obrony wjazdu) pozostaje w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

W 2021 r. tj. w setną rocznicę śmierci projektanta Fortu  – Emila Gołogórskiego na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie rozpoczęły się prace remontowe w obrębie bloku koszarowo-bojowego oraz bloku obrony wjazdu.

Prace planowane są do wykonania w ciągu 3 lat (2021 r. – 2023 r.) i objęte są dofinansowaniem ze środków SKOZK jako zadanie wieloletnie.

Cel prac:

Celem prac jest zabezpieczenie obiektów kubaturowych Fortu 48a Mistrzejowice przed niszczeniem zabytkowej substancji oraz poprawa bezpieczeństwa ich użytkowania.

Co będzie zrobione?:

W ramach prac w pierwszej kolejności planowane jest wykonanie remontu stropodachu bloku koszarowo – bojowego (w tym m.in.: wykonanie izolacji, udrożnienie wentylacji, odkopanie izb bojowych wież pancernych), wraz z wykonaniem betonowych replik czasz wież pancernych.

Następnie planowane jest odtworzenie pomostów przy ławce strzeleckiej wraz z wykonaniem bezpiecznej balustrady oraz remont konserwatorski elewacji wraz z zabezpieczeniem otworów okiennych i drzwiowych kratami. Planowane jest również wykonanie kompleksowego remontu konserwatorskiego bloku obrony wjazdu.

Fot. ZBK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności