Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą

Rezultatem czynności operacyjnych Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie było rozpracowanie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się rozprowadzaniem narkotyków. 

Podczas szeroko zakrojonej akcji, w której brało udział 126 policjantów, zatrzymano 13 osób na terenie powiatu suskiego i sądeckiego.

W dniach 12 i 13 października 2021 roku funkcjonariusze dokonali wielu przeszukań i szeregu innych czynności procesowych. W ich wyniku  na terenie powiatu suskiego i sądeckiego zatrzymano 13 osób zamieszanych w handel narkotykami, w tym 7 członków zorganizowanej grupy przestępczej. U zatrzymanych podejrzanych zabezpieczono należący do nich majątek o łącznej wartości ponad 50 000 zł.

Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec 7 zatrzymanych osób środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a w stosunku do pozostałych zatrzymanych osób zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nie izolacyjnym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy.
 
Podejrzanym za zarzucane im przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.  Sprawa ma charakter rozwojowy.

Fot. Policja

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności