Powstanie nowy pawilon dla bezdomnych kotów

arząd Inwestycji Miejskich w Krakowie podpisał umowę na budowę nowego pawilony dla kotów. Zadaniem zajmuje się firma „ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk.

Nim jednak wykonawca przystąpi do robót budowlanych, konieczne będzie opracowanie projektu wykonawczego, na podstawie wydanego w 2017 roku pozwolenia na budowę. Autorem projektu budowlanego jest pracownia BP Projekt Kazimierz Butelski. Ten etap – a więc przygotowanie projektu wykonawczego – ma się zakończyć wiosną przyszłego roku, potem wykonawca rozpocznie prace w terenie. Całość zadania ma się zakończyć w 20 miesięcy od podpisania umowy. Wartość kontraktu to 4.257.189,51 zł brutto.

W ramach zadania zostanie rozebrana część starej zabudowy, a w to miejsce powstanie nowy pawilon dla kotów z częścią kwarantannową i korytarzami. Zostaną przebudowane i wybudowane od nowa instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. Inwestycja jest realizowana we współpracy z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, która jest operatorem schroniska.

Nowy pawilon będzie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Zostanie połączony z istniejącymi obiektami za pomocą dwóch ciągów komunikacyjnych. Po wybudowaniu sektor dla kotów będzie miał ok. 700 m kw. powierzchni.

Miasto od kilku lat sukcesywnie przebudowuje schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej. W poprzednich latach zmodernizowana została kotłownia oraz wybudowany budynek rekonwalescencji dla zwierząt. W 2017 roku uzyskano pozwolenie na budowę dla przebudowy kolejnych pawilonów. Przed rokiem zakończyła się budowa nowego pawilonu dla psów. Po realizacji wszystkich etapów zadania, łączna powierzchnia użytkowa schroniska wyniesie 2 345,7 m2, a wybiegi szkoleniowe dla zwierząt będą miały powierzchnię około 6 200 m2.

Źródło ZIM

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności