Ochronie zostanie poddany krajobraz kulturowy Kazimierza i Stradomia – konsultacje

Od 25 października do 19 listopada Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzi konsultacje społeczne w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem”.

Planowany park kulturowy to kolejny, po Starym Mieście i Nowej Hucie, obszar, który podlegać będzie specjalnej ochronie, przewidzianej w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ochronie zostanie poddany krajobraz kulturowy Kazimierza i Stradomia, czyli przestrzeń wraz ze znajdującymi się na tym terenie charakterystycznymi zabytkami.

Wzorem już funkcjonujących parków kulturowych, uchwała o utworzeniu Parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem, obejmie przepisy regulujące prowadzenie robót budowlanych, działalności handlowej i usługowej, funkcjonowanie ogródków gastronomicznych oraz zasady dotyczące możliwości lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

W ramach konsultacji społecznych zostały zaplanowane:

 • otwarte spotkania konsultacyjne, które odbędą się w Muzeum Inżynierii Miejskiej, przy ul. św. Wawrzyńca 15 (hala E), w terminach: 29 października oraz 5 i 9 listopada, w godz. 17.00–19.00
 • debata z udziałem ekspertów, w formie moderowanej dyskusji online, 19 listopada o godz. 18.00
 • telefoniczne dyżury ekspertów (nr tel. 511 749 464), w terminach:
  • 3 listopada, w godz. 14.00–16.00
  • 10 listopada, w godz. 9.00–11.00
  • 17 listopada, w godz. 17.00–19.00
 • spacer badawczy w pierwszej połowie listopada
 • możliwość zgłaszania uwag i wniosków za pomocą formularza konsultacyjnego, który będzie dostępny od 25 października do 14 listopada na stronach:
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności