Na krakowskim lotnisku zamontowano bramki do automatycznej odprawy

Od dziś na lotnisku Kraków-Balice można korzystać z dziesięciu nowo zainstalowanych bramek. Pięć z nich będzie przeznaczonych do odpraw osób wylatujących, a kolejne pięć dla pasażerów odwiedzających nasz kraj. To sprawia,
że w jednym momencie może być obsługiwanych dziesięciu pasażerów. Zastosowanie najnowocześniejszych technik biometrycznych gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, wysoką jego skuteczność i minimalizuje ryzyko błędów. Na zakup tego nowoczesnego systemu wojewoda małopolski Łukasz Kmita przeznaczył 5 618 780 złotych, pozyskanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Bramki wspomogą funkcjonariuszy w walce z fałszerstwami dokumentów oraz w ujawnianiu osób poszukiwanych czy próbujących przekroczyć granicę nielegalnie. Ponadto minimalizują ryzyko błędów, ponieważ w jednym momencie każda bramka umożliwia przejście tylko jednej osoby, a systemy informatyczne są połączone z bazami danych Straży Granicznej.

System bramek ABC (Automated Border Control) jest przeznaczony do prowadzenia odpraw pasażerów podróżujących poza strefę Schengen, tj. Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Gruzji, Chorwacji czy Albanii). Pasażer sam dokonuje wyboru dotyczącego formy kontroli pomiędzy standardową a automatyczną.

Odprawiany pasażer postępuje zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie: umieszcza dokument na czytniku, gdzie zostaje on zeskanowany. Następnie, po pomyślnej weryfikacji, następuje otwarcie drzwiczek i kolejny etap kontroli, czyli porównanie danych biometrycznych zawartych w dokumencie z wizerunkiem osoby poddającej się sprawdzeniom. Gdy system potwierdzi, że dokumentem posługuje się osoba uprawniona, a sam dokument upoważnia do przekroczenia granicy, proces zostaje zakończony i pasażer opuszcza bramki.

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności