Kraków został doceniony przez Rzecznika Praw Obywatelskich

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że Kraków został doceniony przez Rzecznika Praw Obywatelskich za rozwiązania wprowadzone w czasie pandemii COVID-19. Znajduje się wśród nich opracowanie specjalnych procedur w zakresie bezpieczeństwa, podczas przyjmowania nowych osób do domów pomocy społecznej.

W raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur za 2020 rok, opracowanym przez biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, czytamy:

„W wielu placówkach nowo przyjęte osoby były poddawane kilkudniowej izolacji. Ciekawą inicjatywę w tym zakresie stworzono w Krakowie, gdzie przygotowano procedury dotyczące przyjmowania do domów pomocy społecznej nowych osób w czasie trwania epidemii, a także uruchomiono ośrodek wsparcia z miejscami quasi-kwarantanny, w których przez 14 dni przebywały osoby kierowane do domów pomocy społecznej przed umieszczeniem w docelowym DPS. Na wyróżnienie zasługuje krakowska inicjatywa, w ramach której pracownicy DPS mogli dojeżdżać do pracy komunikacja miejską specjalnie uruchomioną dla pracowników służby zdrowia.”

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności