Jest pozytywna opinia dla projektu linii tramwajowej do Mistrzejowic

Rozwiązania ujęte w projekcie nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic uzyskały pozytywną opinię zespołu zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście. Wszędzie tam, gdzie pozwalały na to warunki terenowe, drogi dla rowerów zaprojektowano po obu stronach inwestycji i odseparowano je od ruchu pieszego – informuje Urząd Miasta Krakowa.

Zobacz planowany przebieg trasy tramwajowej do Mistrzejowic.

Zespół działający przy Zarządzie Transportu Publicznego rozpoczął opiniowanie projektu KST IV w czerwcu, przewidując czas na zgłaszanie uwag przez mieszkańców.

Od tamtego czasu trwały intensywne prace nad dostosowaniem infrastruktury dla pieszych i rowerzystów do standardów wymaganych przez Kraków. Odbyły się dwa spotkania projektanta z uczestnikami audytu, a postępowanie zakończyło się pozytywną opinią.

Projekt zakłada budowę nowych i częściowe odtworzenie istniejących dróg dla rowerów na całej długości linii tramwajowej. Na odcinku od skrzyżowania Lema – Meissnera do wjazdu do Parku Wodnego zaplanowano je po obu stronach jezdni. Będą one zintegrowane z infrastrukturą dla cyklistów na terenach przyległych do inwestycji lub umożliwią płynne włączenie się do ruchu ogólnego.

Na odcinkach tunelowych piesi i rowerzyści będą mogli swobodnie korzystać z infrastruktury na wszystkich poziomach. Przemieszczanie się rowerzystów, osób o ograniczonej mobilności i rodziców z wózkami między poszczególnymi poziomami umożliwią przestronne windy.

W planach jest budowa parkingu rowerowego na pętli Mistrzejowice oraz licznych stojaków na rowery, których lokalizacje zostaną uzgodnione na etapie projektu wykonawczego. Pozytywna opinia zespołu zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście zawiera jeszcze ostatnie uwagi dotyczące zaproponowanych rozwiązań. Możliwość ich uwzględnienia będzie analizowana przez projektanta. Z arkuszami przedstawiającymi opiniowany projekt można zapoznać się na stronie www.tramwajdomistrzejowic.pl.

Nowa, ok. 4,5-kilometrowa linia KST IV połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema – Meissnera w 2024 roku. To pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obejmuje budowę 10 par przystanków, tunelu w rejonie ronda Polsadu, dwupoziomowe – bezkolizyjne skrzyżowanie z linią tramwajową na rondzie Młyńskim, rozbudowę pętli tramwajowej przy ul. Jancarza oraz infrastruktury towarzyszącej. Partnerem prywatnym przedsięwzięcia jest konsorcjum PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider), Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu A.S. Z ramienia miasta za projekt odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Źródło UMK. Fot. Tramwaj do Mistrzejowic

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności