Co dalej z placem zabaw w Parku Zaczarowanej Dorożki?

W czerwcu rozpoczął się generalny remont placu zabaw w Parku Zaczarowanej Dorożki. Do naszej redakcji pisali zniecierpliwieni rodzice, którzy dopytywali o termin otwarcia przebudowanego miejsca.

Jak udało nam się ustalić, 28 września wykonawca złożył do Zarządu Zieleni Miejskiej pismo o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego inwestycji. Komisja odbiorowa przystąpiła do prac w dniu 1.10.2021r.  Z uwagi na liczne braki i uchybienia tj. niewykonane lub niewłaściwie  (niezgodnie z dokumentacją projektową jak i ze złożoną ofertą) wykonane elementy i wyposażenie placu zabaw w w/w dniu zakończono czynności odbiorowe, ale nie dokonano odbioru zadania.

Na wniosek wykonawcy został ustalony termin (do 29 października 2021r.) , do końca którego wykonawca deklaruje usunięcie wszystkich nieprawidłowości i wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją projektową jak i ofertową. Niemniej jednak Zamawiający czyli ZZM w Krakowie, zgodnie z zapisami umowy (od dnia 29 września 2021r) za każdy dzień nalicza kary za zwłokę w zakończeniu całości robót budowlanych.

Kary umowne zostaną naliczane do pozytywnego odbioru końcowego zadania.


Rozbudowa placu zabaw w Parku Zaczarowanej Dorożki obejmowała:
– nawierzchnia bezpieczna ze żwiru
– nawierzchnia bezpieczna z piasku
– nawierzchnia bezpieczna z piasku – piaskownica
– nawierzchnia bezpieczna syntetyczna
– półkule syntetyczne
Ponadto zostaną zamontowane elementy małej architektury:
– kosze na śmieci
– ławki z oparciem krótkie
– ławki z oparciem długie
– tablica informacyjna [Ti]
oraz urządzenia zabawowe t.j.
– tyrolka
– szczudła
– huśtawka podwójna
– duży statek
– karuzela
– stół do wody i piasku
– mały statek
– koło sterowe
– stolik z czterema pieńkami
– koparka do piasku
– oaza – żwirownia
– huśtawka potrójna
– zestaw zabawowy dla młodszych dzieci
– ścieżka z pieńków
– tablice edukacyjne
– karuzela z siedziskiem
– trampoliny w gruncie szt.3

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności