Będzie asfaltowanie ulicy Wrony

18 października rozpocznie się asfaltowanie ulicy Wrony. W związku z tym zostaną wprowadzone w organizacji ruchu drogowego.

Ulica Wrony – na odcinku od ul. Warchałowskiego do Chlebicznej zyska nową nawierzchnię, wcześniej jednak musiała zostać przygotowana cała infrastruktura podziemna dla niej.

Etapy prac*:

  • od 18 do 22 października – przy wykorzystaniu obecnej tymczasowej organizacji ruchu roboty będą realizowane od pętli przy ul. Działowskiego do ul. Chlebicznej
  • od 22 października (od godz. 6.00) do 23 października (do godz. 6.00) – zostanie wprowadzona nowa tymczasowa organizacja ruchu, roboty będą realizowane na pętli. Zamknięty zostanie wjazd oraz pętla na ul. Działowskiego. Komunikacja autobusowa zostanie poprowadzona od ul. Skotnickiej do ul. Adama Prażmowskiego przez cały odcinek ul. Wrony
  • od 23 października (od godz. 6.00) do 25 października (do godz. 6.00) – zostanie wprowadzona nowa tymczasowa organizacja ruchu, roboty będą realizowane od ul. Warchałowskiego do ul. Działowskiego. Ruch pojazdów na tym fragmencie zostanie wyłączony. Komunikacja autobusowa zostanie poprowadzona od ul. Adama Prażmowskiego do pętli autobusowej na ul. Działowskiego, natomiast komunikacja od drugiej strony ul. Wrony zakończona zostanie na pętli przy ul. Skotnickiej.

Po zakończeniu robót asfaltowych będzie obowiązywać organizacja ruchu, która jest obecnie, czyli zamknięty fragment ul. Wrony od ul. Warchałowskigo do Chlebicznej z wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej oraz mieszkańców. Dla pozostałych pojazdów wyznaczone trasy objazdowe.

W dalszym etapie wykonawca przystąpi do prac nad projektem stałej organizacji ruchu. Jego wdrożenie umożliwi otwarcie ulicy dla ruchu pojazdów, do tego czasu pozostaje ona placem budowy.

Koszt inwestycji to ok. 16,9 mln zł, a jej umowny termin zakończenia to luty 2023 r., ale wszystko wskazuje na to, że zakończy się wcześniej.

* Realizacja prac uzależniona od warunków pogodowych.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności