Zawarto umowę na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji V w Krakowie

13 września 2021 r. komendant  wojewódzki  Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion zawarł  panem  Tomaszem Ćwikowskim  prezesem firmy Erbet Sp. z o.o umowę na budowę nowej siedziby komisariatu V w Krakowie. Komisariat obsługujący dzielnice Dębniki, Łagiewniki i Podgórze będzie miał siedzibę przy zbiegu ulic Mochnaniec i insp. M. Woźniczki

Obecna siedziba KP V znajduje się przy ulicy Zamoyskiego 20 – 22 w Krakowie i jest położona w zwartej, miejskiej zabudowie dzielnicy Podgórze.  Obiekty zajmowane przez Komisariat Policji V w Krakowie wzniesiono w pierwszej połowie XX wieku a następnie rozbudowano w roku 1989. Budynek administracyjno-biurowy  posiada 4 kondygnacje nadziemne i piwnice wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej. Aktualnie siedziba KP V w Krakowie jest w niezadowalającym stanie technicznym, bez wystarczającej ilości miejsc do parkowania. W Komisariacie Policji V w Krakowie pracuje obecnie

146 policjantów i 16 pracowników cywilnych.

Wobec powyższego, w ślad za propozycją władz Gminy Kraków o przekazaniu Policji odpowiedniej działki,  podjęto decyzję o budowie nowej siedziby dla KP V zgodnie z obowiązującymi standardami resortowymi, przepisami BHP  i ppoż. Docelowy stan obsady etatowej to 180 etatów z uwzględnieniem planów rozwoju jednostki.

Planowana inwestycja ma polegać na wybudowaniu, nowej siedziby Komisariatu Policji V w Krakowie  na działce u zbiegu ulicy Mochnaniec i ulicy inspektora Marka Woźniczki (dz. nr 205/8, obr. 32 Podgórze o pow. 4523 m2). Nieruchomość ta przekazana została na rzecz Skarbu Państwa przez Miasto Kraków, a następnie  na początku 2017 roku, oddana w trwały zarząd KWP w Krakowie.

Aktualnie zakończono  postępowanie przetargowe na  wykonanie robót budowlanych i wybrano wykonawcę. Jest nim firma ERBET Sp. z o.o., ul. Węgierska 148B, 33-300 Nowy Sącz. Dziś Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion podpisał umowę z p. Tomaszem Ćwikowskim – Prezesem Zarządu. Budowa komisariatu będzie kosztować 26 871 810 zł. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku administracyjno-biurowego wraz z parkingiem podziemnym na 28 miejsc, stanowiskiem mycia pojazdów i masztem antenowym, instalacjami wewnętrznymi (wodociągową i hydrantową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, przeciwpożarową, elektryczną i niskoprądową), instalacjami poza obrysem budynku (wewnętrzną linią zasilającą, agregatem prądotwórczym, oświetlenia terenu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wodociągową) oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi i drogą pożarową, parkingami, układem ścieżek pieszych, placem manewrowym oraz elementami małej architektury, a także wycinkę drzew i nasadzenia  następcze. Dokumentację  projektową sfinansowano z Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020, a realizacja budowy nastąpi ze środków budżetowych.

Po zawarciu umowy z wykonawcą roboty powinny się rozpocząć w III kwartale 2021 roku. Budowa planowana do realizacji w latach 2021 – 2023. Następnie sukcesywnie realizowane będą zakupy wyposażenia w sprzęt kwaterunkowo-biurowy oraz łączności i informatyki.

Fot. Policja

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności