Tego chcieli sami kierowcy i policja!

We wtorek, 14 września, na skrzyżowaniu ul. Śliwiaka i ul. Bartników zostanie uruchomiona dotychczas wyłączona sygnalizacja świetlna. Decyzja została podjęta w odpowiedzi na liczne wnioski ze strony kierowców, w tym także ze strony policji – informuje Urząd Miasta Krakowa.

Sygnalizacja została już przygotowana wiele lat temu podczas budowy ulicy Śliwiaka, lecz z uwagi na niewielkie natężenia ruchu na wlotach podporządkowanych działała jedynie w trybie ostrzegawczym.

Z uwagi na oddanie nowo powstałych inwestycji i tym samym znaczne wzmożenie ruchu, dotychczasowe rozwiązanie przestało być wystarczające. Celem wprowadzonej zmiany jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. Nowe rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo pieszych, którzy chcąc przejść na drugą stronę muszą pokonać trzy pasy ruchu. Wprowadzona zmiana ułatwi również kierowcom bezpieczny wyjazd z ulic podporządkowanych.

Sygnalizacja będzie włączona i dostosowana do funkcjonującej koordynacji oraz będzie podpięta do Systemu Sterownia Ruchem. Pozwoli to na jej automatyczne dostosowanie do warunków ruchu.

W czasie realizacji dostosowania i kalibracji programu do aktualnych warunków ruchu mogą pojawić się utrudnienia lub usterki. Dlatego w okresie wdrożeniowym skrzyżowanie to będzie objęte szczególnym nadzorem, a poprawki będą wprowadzane bez zbędnej zwłoki. Prace dotyczące kalibracji mogą trwać do końca miesiąca.

Prosimy o wyrozumiałość, a w przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania sygnalizacji o zgłoszenie tego faktu (w przypadku usterek – całodobowo pod numerem 12 616 75 55, w zakresie spostrzeżeń do programu – w godzinach pracy urzędu pod numerem 12 616 84 67). – informuje UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności