Rozwoził posiłki na rowerze. Teraz musi wrócić na Ukrainę

Strażnicy graniczni z Krakowa, przeprowadzili na terenie miasta kontrolę legalności prowadzenia działalności gospodarczej wobec obywatela Ukrainy. Cudzoziemiec przyjechał do Polski, aby podjąć naukę w szkole policealnej. Zamiast podnoszenia własnych kwalifikacji, mężczyzna świadczył usługi rozwożenia jedzenia rowerem, nie posiadając przy tym stosownych zezwoleń do prowadzenia takiej działalności.

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż cudzoziemiec prowadził działalność zarobkową w sposób zorganizowany i ciągły. Ponadto, miesięczny przychód generowany przez mężczyznę znacznie przekraczał 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia – powyżej której należy zarejestrować działalność gospodarczą.

W związku z powyższym, Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie zobowiązał 27-latka do powrotu na Ukrainę. Dodatkowo, wobec mężczyzny orzeczony został zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz pozostałych krajów strefy Schengen przez okres 1 roku.

Źródło PSG

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności