Prezydent Krakowa chce indywidualnej oceny działań Krakowa na rzecz osób LGBT+

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski napisał pismo do Komisji Europejskiej apelując o indywidualną ocenę działań Miasta na rzecz osób LGBT+, niezależnej od decyzji podejmowanych przez władze województwa małopolskiego.

Kraków jest domem dla wszystkich – uważam, że mieszkańcy Krakowa nie zasługują na ponoszenie konsekwencji decyzji, głównie politycznych, podejmowanych przez władze regionalne – zaznacza Jacek Majchrowski.

Zablokowanie naszemu miastu możliwości skorzystania ze środków i innych instrumentów unijnych byłoby dla nas wysoce niesprawiedliwe oraz mogłoby zachwiać naszym przekonaniem o wsparciu Komisji Europejskiej dla działań podejmowanych przez nasze miasto na rzecz promocji idei otwartości i wzajemnego szacunku – czytamy w liście prezydenta Jacka Majchrowskiego, skierowanym do Komisji Europejskiej.

Prezydent przypomniał, że „w Krakowie nie powstała i nie powstanie żadna strefa, która miałaby kogokolwiek wykluczać”, oraz to, że samorząd Krakowa to organ, który „samodzielnie decyduje o swoich sprawach, podejmuje określone działania i rozwiązuje konkretne problemy z myślą o zaspokajaniu potrzeb mieszkańców”. „Ta autonomia pozwala władzom miasta na podejmowanie niezależnych decyzji, bez podporządkowywania ich władzom województwa” – czytamy.

Jacek Majchrowski przypomina także o dotychczasowych działaniach Krakowa na rzecz zwiększania tolerancji i akceptacji. W 2019 r. powołano radę ds. równego traktowania, w której skład weszli przedstawiciele uczelni, stowarzyszeń i środowisk działających na rzecz równouprawnienia oraz przedstawiciele urzędu. Z kolei w październiku 2020 r. prezydent powołał pełnomocniczkę ds. polityki równościowej. W lipcu 2020 r. prezydent wystosował apel do mieszkańców Krakowa, podkreślający, że sprzeciwia się mowie nienawiści i dyskryminacji osób LGBT+ i ponad wszystko będzie stać na straży równych praw, gwarantowanych w Konstytucji RP.

Urząd miasta, tak, jak i inne miejskie instytucje, aktywnie angażują się w organizację wielu wydarzeń i projektów o tematyce równościowej, tj. festiwalu „Maj Równości”, program „Otwarty Kraków”, a także program ICORN zapewniający azyl prześladowanym twórcom. W zeszłym roku w ramach współpracy i wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia Queerowy Maj, Miasto zbadało sytuację osób LGBT+ w krakowskich szkołach ponadpodstawowych. Dokonano również analizy polityki antydyskryminacyjnej w placówkach oświatowych. A w tym roku prezydent objął patronat honorowy nad Marszem Równości, który przeszedł ulicami miasta w sierpniu.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności