Prace na placu Biskupim zostały wznowione

Zarząd Dróg Miasta Krakowa poinformował, że została podpisana umowa z firmą, która dokończy przebudowę placu Biskupiego. Pierwsze prace w terenie już się rozpoczęły.

Nowy wykonawca rewitalizacji placu Biskupiego dokończy przebudowę jeszcze w tym roku. Położona zostanie nowa nawierzchnia jezdni, odnowione zostaną chodniki, pojawi się mała architektura. Wykonane zostanie też oświetlenie centrum placu, zamontowane zostaną urządzenia zabawowe oraz fontanna. Obecnie firma prowadzi roboty przygotowawcze w zakresie wygrodzenia placu budowy, porządkuje teren.

Przypomnijmy, w związku z niedotrzymaniem deklarowanego terminu zakończenia prac – umowa z pierwszym wykonawcą zadania została zerwana. Plac budowy został zinwentaryzowany, dzięki czemu możliwe było ogłoszenie przetargu na dokończenie robót.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności