Mieszkańcy Bieżanowa otrzymali z Centrum Zarządzania Kryzysowego komunikat

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że system ostrzegania o zagrożeniu powodziowym w Bieżanowie pomyślnie przeszedł etap testów. Baza telefonów do powiadamiania została już utworzona, a mieszkańcy otrzymali z Centrum Zarządzania Kryzysowego komunikat testowy o zarejestrowaniu numeru w bazie.

Aby jeszcze dopisać się do tej grupy i otrzymywać powiadomienia w sytuacji wystąpienia zwiększonych odpływów ze zbiornika „Bieżanów” na Serafie, należy przesłać swój numer telefonu do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK pod adres mailowy: oc.umk@um.krakow.pl

Mieszkańcy będą ostrzegani, gdy poziom wody w zbiorniku w Bieżanowie osiągnie stan alarmowy. Z analiz wynika, że od momentu pojawienia się stanu alarmowego, całkowite napełnienie zbiornika może nastąpić w czasie około 1,5 godziny, a w konsekwencji także gwałtowny wzrost poziomu rzeki Serafy.

System SMS-owy to tylko jeden z kanałów informacyjnych. Dodatkowo uruchomiona zostanie zmodernizowana w tym celu syrena alarmowa zainstalowana na remizie OSP Bieżanów, przez którą zostanie przekazany komunikat głosowy o zagrożeniu. Ponadto patrole Straży Miejskiej poinformują o sytuacji powodziowej poprzez urządzenia zamontowane na radiowozach.

Przypominamy również, że wyznaczono 5 lokalizacji gdzie składowany jest piasek i worki. Dla Starego Bieżanowa jest to plac przy zbiorniku Bieżanów i Dwór Czeczów, dla rejonu ul. Udzieli – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 Państwowej Straży Pożarnej na ul. Aleksandry 2 oraz parking przy cmentarzu na ul. Podmiłów, natomiast dla mieszkańców os. Kabel – rejon ul. Prokocimskiej 58.

PKP przebuduje kratę zatrzymującą śmieci na przepuście pod torami kolejowymi przy ul. Udzieli, tak aby zapobiec zatrzymywaniu i spiętrzaniu się wody przed wspomnianym przepustem. Dobudowany zostanie również pomost ułatwiający czyszczenie tej kraty. Na rzece Drwince w rejonie przepustu ma zostać także zainstalowana stacja pomiarowa poziomu wody.

Od strony ul. Kosiarzy postawione zostaną pompy o dużej wydajności, które w sytuacji podniesienia się poziomu wody na Drwince będą ją odpompowywać z przepustu, a tym samym zwiększą jego wydajność.

Dodatkowo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie planuje w tym roku udrożnienie koryta rzeki Serafy, Drwinki oraz Drwiny Długiej.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności