Kraków szczepi przeciw COVID-19 osoby bezdomne

 Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych we współpracy z miastem i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej utworzyło specjalny Mobilny Zespół Szczepień do realizacji szczepień osób bezdomnych.

2 i 3 września w ramach tej akcji zostało zaszczepionych łącznie 31 osób. 18 zostało zaszczepionych w Przytulisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ulicy Skawińskiej 6, natomiast 13 osób w Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich przy ul. Smoleńsk 4.

Kolejna akcja szczepień planowana jest na 10 września również w przychodni przy ul. Smoleńsk 4.

Osoby nowo przybywające do placówek są informowane o możliwości zorganizowania szczepienia na terenie danej jednostki lub w punkcie szczepień.

Każda osoba bezdomna zainteresowana szczepieniem otrzymuje wsparcie pracowników MOPS. Pracownicy socjalni udzielają informacji na temat miejsc, w których są one realizowane na terenie Krakowa, pomagają w umówieniu terminu oraz oferują możliwość towarzyszenia podczas przyjmowania szczepionki.  

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności