Kierowcy ignorują podstawowe przepisy ruchu drogowego

W okresie pierwszych 8 miesięcy 2021 roku małopolscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali już 2988 praw jazdy za przekroczenie limitu prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. To jest  222 więcej zatrzymanych praw jazdy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przedstawione liczby pokazują, że w dalszym ciągu kierujący ignorują podstawowe przepisy ruchu drogowego. Nadal zdarzają się zdarzają się kierowcy, których tak duża dolegliwość jaką jest zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za jazdę z prędkością większą o ponad 50 km/h niż obowiązuje na obszarze zabudowanym, nie powstrzymuje od nieodpowiedzialnego zachowania na drodze.

Policjanci surowo karzą piratów drogowych łamiących zasady bezpieczeństwa. Nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków, zwłaszcza tych najtragiczniejszych w skutkach.  Policjanci przez prowadzone działania studzą zapędy  kierowców łamiących limity prędkości i wpływają na poprawę bezpieczeństwa na małopolskich drogach. Jak widać stosunkowo skutecznie, bo w ciągu 8 miesięcy tego roku odnotowano mniej wypadków, zabitych i rannych w porównaniu do 8 miesięcy 2020 roku. W bieżącym roku doszło w Małopolsce  bowiem do:

·         1441 wypadków, tj. o 94 mniej, co stanowi 6,1 % spadek;

·         w wypadkach 96 osób poniosło śmierć, tj. o 12 mniej, co stanowi 11,1% spadek;

·         odnotowano 1652 rannych, tj. o 93 mniej, co stanowi 5,3 % spadek.

Kierujący spowodowali 1287 wypadków, co stanowi 89 % ogółu wypadków zaistniałych w ciągu 8 miesięcy 2021 roku, w których zginęło 68 osób. Główną przyczyną tych zdarzeń było niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu –  323 wypadki.  22 osoby poniosły śmierć w wypadkach spowodowanych przez kierowców w wyniku nadmiernej prędkości.

Przypominamy, że: 
• przekraczając dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym kierujący straci prawo jazdy na okres 3 miesięcy;
• jeżeli w tym okresie osoba będzie kierowała pomimo wydanego zakazu – okres zatrzymania prawa jazdy zostanie wydłużony do 6 miesięcy;
• natomiast jeżeli dana osoba po raz kolejny będzie kierowała pojazdem w wydłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy zostaną mu cofnięte uprawienia do kierowania pojazdami (prowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo wydanej decyzji administracyjnej  o cofnięciu uprawnień, jest przestępstwem z art. 180 a kodeksu karnego, za które m.in. grozi kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat). 

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności