Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat: „77,4% zaszczepionych chce przyjąć trzecią dawkę”

Podobnie, jak przed miesiącem, reprezentatywną pod względem wieku i płci grupę 1000 dorosłych Polaków Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat zapytało o to jak oceniają dotychczasowe wysiłki w zwalczaniu pandemii – zarówno instytucjonalne, jak indywidualne. Uczestnicy sondażu najbardziej doceniają zaangażowanie medyków, przy czym odsetek pozytywnych opinii wzrósł w ciągu miesiąca o 4,1 pp. W sumie już więcej niż dwie trzecie ankietowanych uznaje wysiłki medyków za skuteczne, z czego co czwarty za zdecydowanie skuteczne.

Na podobnym poziomie utrzymuje się uznanie dla skuteczności przedsiębiorców, za to wyraźnie gorzej oceniane są wysiłki współobywateli – odsetek negatywnych opinii wzrósł o 4 pp do 37,1%. Polacy najbardziej krytyczni są wobec wysiłków rządu RP (w sumie 45,0% opinii negatywnych) oraz samorządów (chociaż 31,1% opinii negatywnych to w sumie o 2,6 pp mniej niż przed miesiącem). Skuteczność działań instytucji międzynarodowych w zwalczaniu pandemii docenia w sumie 37,0%, a przeciwnego zdania jest 25,2% uczestników sondażu.

Nieznacznie wzrosła liczba dorosłych Polaków, którzy szanse „powrotu do normalności” widzą dopiero w perspektywie kilku lat (do 33,6% z 31,6% w sierpniu). Na powrót do normalności w ciągu roku liczy 23,2 % respondentów (21,6% w sierpniu), w ciągu kilku miesięcy – podobnie jak miesiąc temu – 14,2%. Wzrósł za to odsetek ankietowanych, którzy wierzą w szybkie pokonanie pandemii, w ciągu kilku tygodni – do 4,5% (z 3,6%).  Mniej jest ponadto tych, którzy uważają, że powrót do normalności nie nastąpi nigdy (obecnie 16,7%, a 18,3% przed miesiącem). Co ciekawe, 7,8% uważa, że powrót do normalności już nastąpił (10,7% w sierpniu).

Wśród uczestników wrześniowego sondażu BioStat 57,6% stanowiły dorosłe osoby zaszczepione, a kolejnych 3,5% oczekuje na drugą dawkę. 38,9% ankietowanych nie zaczepiło się dotychczas.

Chociaż 69,3% ankietowanych zaszczepiło się już lub zapisało na szczepienie, kolejnych 8,2% respondentów ma zamiar zaszczepić się przeciw koronawirusowi, to aż 22,5% zapytanych twierdzi, że nie ma zamiaru przyjąć szczepionki przeciw COVID-19.

Tych, którzy nie chcą się zaszczepić zapytano więc o powody takiej decyzji. Najczęściej – aż 64,9% przeciwników szczepień – wskazywali oni obawę przed skutkami ubocznymi. Co ciekawe, wśród kobiet obawy te zgłasza prawie ¾ respondentek, podczas gdy wśród mężczyzn tylko 52,0%. Co drugi niechętny wobec szczepień (52,2%) nie wierzy w skuteczność szczepionki, przy czym 56,5% kobiet i 46,4% mężczyzn. 48,2% w grupie niechętnych uważa, że szczepionka nie ochroni przed kolejnymi wariantami koronawirusa, Z kolei wśród 21,7% którzy nie wierzą w pandemię częściej chodzi o mężczyzn (29,0%) niż o kobiety (16,3%).

Tym razem uczestnicy sondażu BioStat zostali zapytani o powody, dla których się zaszczepili. Najczęściej (73,5% odpowiedzi) wskazywano na obawę przed zachorowaniem na koronawirusa. 62,0% zaszczepionych zrobiło to, co uważa za konieczne dla zwalczania pandemii, zaś motywacją 56,1% była obawa o zdrowie bliskich. 27,7% chce bez ograniczeń korzystać z usług (np. z restauracji), 20,7% chciało wyjechać na wakacje, a 14,9% – wziąć udział w imprezach. Zaszczepiło się, aby nie stracić pracy 8,2% osób w tej grupie.

Im starsi respondenci, tym częściej zainteresowani są przyjęciem dawki przypominającej. Najliczniej trzecią dawką szczepienia zainteresowani są ankietowani w wieku powyżej 55 lat (81,3%), podczas gdy największą grupę nie zamierzających się szczepić po raz trzeci odnotowano w grupie wiekowej od 18 do 24 lat (42,8%).

Sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2” został przeprowadzony od 18 do 20 września 2021 roku przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® metodą CAWI na grupie 1000 pełnoletnich Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii Polaków, jakie prowadzi BioStat® podczas epidemii koronawirusa.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności