Wybudują zbiorniki przeciwpowodziowe, które zabezpieczą mieszkańców przed podtopieniami

Jak informuje Urząd Miasta Krakowa. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wybuduje zbiorniki przeciwpowodziowe, które zabezpieczą mieszkańców Starego Bieżanowa i os. Złocień przed podtopieniami. Do obecnie istniejącego zbiornika retencyjnego Serafa I mają dołączyć dwa kolejne: Malinówka I i Malinówka II.

Istniejący zbiornik retencyjny na Serafie powstał w 2015 r. Zrealizowało go województwo małopolskie na działce należącej go Gminy Miejskiej Kraków za kwotę 14 mln zł. Inwestycja uzyskała unijne dofinansowanie w wysokości 11 mln zł.

Od 2018 r. za porządkowanie rzek i cieków wodnych odpowiada rządowa spółka Wody Polskie. Wcześniej to zadanie należało do gmin i urzędów marszałkowskich.

Wody Polskie zapowiedziały przystąpienie do prac nad realizacją kolejnych zbiorników retencyjnych w tym rejonie Krakowa jeszcze w tym roku. Wedle zapewnień rządowej spółki do 2023 r. mają powstać jeszcze dwa kolejne zbiorniki: Malinówka III i Serafa II.

Zbiorniki retencyjne są konieczne do skutecznej ochrony przeciwpowodziowej Starego Bieżanowa i os. Złocień, które szczególnie ucierpiały w czasie ostatnich intensywnych ulew, kolejny raz w ciągu kilku lat.

Konieczne pogłębienie Drwiny 

Trudna sytuacja jest również na ul. Udzieli na granicy Prokocimia i Bieżanowa, gdzie podtopione są posesje okolicznych domów. Po raz kolejny po ulewnych opadach deszczu woda z rzeki Drwinki nie mogła przedostać się przez częściowo wyremontowany przez kolej przepust do odpływu.

Podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy miasta, które odbyło się pod koniec lipca, ustalono, że w pierwszej kolejności PKP PLK oczyści przepust kolejowy. Z kolei Wody Polskie zidentyfikują podmioty, które niezgodnie z prawem podłączyły się do rzeki. W przypadku stwierdzenia nielegalnego wpięcia, zidentyfikowane wyloty mają zostać zablokowane.

Rządowa spółka Wody Polskie zapowiedziała wykonanie w przyszłości modelowania hydraulicznego przepływu wód w korycie rzeki Drwiny Długiej oraz Drwinki. Modelowanie jest niezbędne dla zaplanowania w przyszłości inwestycji, które zwiększą bezpieczeństwo tego terenu.

Obecnie wszystko wskazuje na to, że Drwina Długa będzie wymagała pogłębienia i likwidacji trzech podpiętrzeń (most drogowy Brzegi, most pod S7 oraz próg na przekroczeniu cieku gazociągiem wysokoprężnym). Jednak dopiero po wykonaniu symulacji przepływu wody i wzajemnego oddziaływania aż czterech rzek: Wisły, Serafy, Drwiny Długiej i Drwinki, będzie możliwe zaproponowanie docelowego rozwiązania inwestycyjnego.

Na os. Kabel powstanie przepompownia

Woda podtopiła również posesje na os. Kabel. To tu ma powstać przepompownia oraz zbiornik retencyjny. Na jej realizację zarezerwowano w budżecie miasta 10,4 mln zł.

Jednostka miejska Klimat-Energia-Gospodarka Wodna zakończyła prace związane z modelowaniem zlewni. Obecnie trwają rozmowy z właścicielami terenu, na którym ma powstać inwestycja przeciwpowodziowa. Ich zakończenie to główny determinant rozpoczęcia dalszych prac (budowy przepustu, podziemnego zbiornika o pojemności ponad 4 tys. m3).

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności