Wczorajsze działania strażników miejskich

121 ujawnionych wykroczeń, to efekt wczorajszych działań strażników miejskich prowadzonych na terenie Starego Podgórza i Dębnik. Nałożono 116 mandatów karnych na kwotę 12 300 zł, pouczono cztery osoby, a w jednym przypadku skierowano wniosek o ukaranie do sądu.

Priorytetowym zadaniem było zapewnienie spokoju i porządku, a same interwencje dotyczyły najbardziej uciążliwych dla mieszkańców wykroczeń tj: zaśmiecania i zanieczyszczania miejsc publicznych, zakłócania porządku i spoczynku nocnego, spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, wybryków chuligańskich, i nieobyczajnych. Strażnicy zwracali także uwagę na kierowców ignorujących przepisy prawa o ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem ulic: Romanowicza, Zabłocie, Lipowa, Dekerta, Kalwaryjska, Limanowskiego, Rynek Podgórski, Nadwiślańska, pl. Boh. Getta, Kładka o. Bernatka, Czerwonych Maków, Piltza, Lubostroń, Boczna, Szwedzka, Twardowskiego.

Dodatkowo w godz. popołudniowych prowadzone były działania w rejonie ulicy Orzechowej, przy pętlli MPK „Borek” pod kątem wykroczeń popełnianych przez przez osoby gromadzące się w rejonach sklepów z alkoholem.

Fot. SM

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności