Mieszkańcy Bieżanowa usłyszą taką treść komunikatu

Mieszkańcy Bieżanowa będą informowani o zagrożeniu poprzez komunikaty sms-owe, sygnał głosowy z syreną ostrzegającą oraz dodatkowo straż miejska będzie jeździć w rejonie zagrożonych ulic, informując o aktualnej sytuacji.

Wszystkie kanały komunikacji zostaną uruchomione w momencie, gdy stan alarmowy wody na bieżanowskim zbiorniku osiągnie poziom 208,5 metra. Od tego momentu do całkowitego wypełnienia zbiornika pozostaje około 1,5 godziny. Przy założeniu, że jest to średni dopływ do zbiornika z lekką tendencją wzrostową, jest to czas na zabezpieczenie posesji przed wodą lub ewentualną bezpieczną ewakuację.

– Wspólnie z mieszkańcami i radnymi tej dzielnicy ustaliliśmy, że akcję zbierania numerów telefonów od osób, które chcą otrzymywać takie powiadomienie, będzie koordynować Rada Dzielnicy XII. Następnie numery zostaną przekazane do Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, skąd będą wysyłane komunikaty sms-owe w przypadku zagrożenia – mówi Mariusz Kaczmarek, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK.

Komunikat głosowy będzie miał treść: Uwaga Mieszkańcy! Poziom wody na zbiorniku w Bieżanowie osiągnął stan alarmowy. Może nastąpić gwałtowny wylew wody z rzeki Serafy. Prosimy o zabezpieczenie mienia i ewentualne ewakuowanie się poza teren zagrożony”. Pojawi się on wraz z syreną alarmową. Wkrótce zostanie przećwiczony w terenie w obecności mieszkańców. Natomiast w razie pojawienia się sygnału, straż miejska będzie patrolować ulice na tym terenie, aby dodatkowo informować mieszkańców o zagrożeniu.

Zespół zadaniowy przygotował także cztery lokalizacje, w których będzie dostępny piasek oraz spakowane worki z piaskiem. Dla obszaru ulic: Udzieli, Łazy, Działkowa, Laskowa, Ogórkowa i Bieżanowska, miejscem składowania piasku będzie rejon przy cmentarzu na ul. Podmiłów oraz siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 przy ul. Aleksandry 2. Dla rejonu ulic Korepty, Sucharskiego, Rakuś, Półłanki, Stacyjna oraz ulic przyległych, worki i kontenery z piaskiem zlokalizowane zostaną na terenie zbiornika Serafa I oraz na placu dworu Czeczów.

Wkrótce odbędzie się także spotkanie zespołu w terenie, aby ustalić dokładne miejsce dla specjalnego urządzenia pompującego wodę z Drwinki z rejonu ul. Udzieli, Działkowej i Laskowej. Pompa byłaby ustawiona na ul. Kosiarzy. Ten sposób odpompowywania wody zastąpiłby układaną dotąd ponaddwukilometrową magistralę, byłby też znacznie skuteczniejszy.

Powyższe działania będą możliwe do szybkiego wprowadzenia do momentu zrealizowania prac inwestycyjnych, częściowo pomogą zabezpieczyć bieżanowian. Warto dodać, że skuteczność tych wstępnych działań zawsze będzie uzależniona od nasilenia opadów.

O dalszych ustaleniach zespołu będziemy informować na bieżąco.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek i spółek, Straży Pożarnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe oraz reprezentanci mieszkańców.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności