W poniedziałek rozpocznie się II etap konsultacji w sprawie nowej linii tramwajowej

Zarząd Dróg Miasta Krakowa wraz z konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu przystąpili do drugiego etapu konsultacji społecznych, dotyczących budowy linii tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Konsultacje rozpoczną się w poniedziałek, 16 sierpnia, a zakończą 10 września. Pierwszy etap odbył w się w 2015 r.

W pierwszym etapie konsultacji, które odbyły się w 2015 r. – 63 proc. mieszkańców opowiedziało się za realizacją inwestycji. Wówczas ostatecznie zdecydowano się na wybór ok. 4,5-kilometrowej trasy, biegnącej niemal na całej długości wzdłuż istniejących ulic, przecinającej trzy istotne dla systemu komunikacyjnego Krakowa ronda i wpinającej się w istniejące torowisko do Nowej Huty na skrzyżowaniu ul. Meissnera i al. Jana Pawła II.

W czasie drugiego etapu konsultacji mieszkańcy będą mogli zapoznać się już z gotowymi rozwiązaniami projektowymi. Celem konsultacji w drugim etapie jest zaprezentowanie uzgodnionych rozwiązań projektowych i ustalenie, w jaki sposób mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców. W uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzonej analizie oraz w miarę posiadanych możliwości zostaną one uwzględnione w projekcie, tak aby zabezpieczyć interesy zarówno mieszkańców, jak i Gminy Miejskiej Kraków.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

  • 16 sierpnia – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji
  • 10 września – zakończenie konsultacji społecznych.

Formy konsultacji:

  1. Udostępniona zostanie ankieta online, służąca zebraniu opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy. Wyniki ankiety zostaną przedstawione w raporcie.
  2. Odbędą się dwa moderowane spotkania dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkań będzie zaprezentowanie rozwiązań projektowych dla budowy linii tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zebranie uwag dotyczących dostosowania go do potrzeb mieszkańców.
    Jedno ze spotkań odbędzie się na platformie elektronicznej. Z odpowiednim wyprzedzeniem udostępniony zostanie link umożliwiający wzięcie udziału w spotkaniu.
    Drugie spotkanie odbędzie się w formule stacjonarnej. Z odpowiednim wyprzedzeniem zostaną podane szczegóły z nim związane. Ze względu na obostrzenia epidemiczne, udział w nim będzie limitowany pod względem liczebności.
  3. Przewidziane są telefoniczne dyżury eksperckie w dwóch terminach.

Bieżące informacje o inwestycji oraz o konsultacjach pojawią się na stronach www.tramwajdomistrzejowic.plwww.zdmk.krakow.plwww.razemwdialogu.pl oraz www.inwestycje.krakow.pl.

Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców od drugiej połowy czerwca jest infolinia, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00, pod nr tel. 722 22 88 00.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności