Trwają prace nad projektem budowlanym przebudowy ul. Krupniczej

Trwają prace nad projektem budowlanym przebudowy ul. Krupniczej. Gotowa jest koncepcja zagospodarowania, która została zaakceptowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem przebudowa ulicy wraz z jej zielonym zagospodarowaniem rozpocznie się jeszcze w przyszłym roku, po przebudowie sieci przez MPEC.

Koncepcja przebudowy ulicy zakłada między innymi nasadzenie dwudziestu drzew, których do tej pory na ulicy nie było. Planowane jest również zazielenienie otoczenia, poprzez wykorzystanie pnączy i krzewów. W koncepcji uwzględniono rozwiązania przeciwdziałające zmianom klimatu, wpisujące się w rekomendacje Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Są to: inteligentny system retencjonowania wody opadowej w specjalnych podziemnych zbiornikach, która mogłaby być potem wykorzystywana do podlewania roślin.

Sama ulica nie tylko zyska w przyszłości na zieleni, ale i stanie się tzw. woonerfem, czyli przestrzenią, w której to piesi będą mieć pierwszeństwo. Ruch samochodowy w ciągu Krupniczej zostanie utrzymany, ale zostanie w znacznym stopniu uspokojony.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego ponownie zgłoszono projekt „Zielona Krupnicza”. Ze względu na to, że projekt jest już realizowany, Zarząd Dróg Miasta Krakowa musiał go odrzucićIdeą Budżetu Obywatelskiego nie jest finansowanie inwestycji już trwających, lecz realizowanie nowych pomysłów mieszkańców.

Dodatkowo, realizacja projektów zgłaszanych do BO musi zamknąć się w ciągu roku, co w przypadku tak dużych inwestycji jak przykładowa „Zielona Krupnicza” nie jest możliwe.

Obecnie Zarząd Zieleni Miejskiej opracowuje projekt budowlany „Zielonej Krupniczej”. Jest on uzgadniany z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, m.in. w związku z przebudową sieci ciepłowniczej. Projekt ten jest złożony i wymaga wielu uzgodnień z dysponentami sieci.

Źródło UMK/Fot. ZZM

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności