Program budowy miejsc postojowych

W przyszłym roku na program budowy miejsc postojowych miasto zarezerwowało nieco ponad 400 tys. zł. Z tych środków opracowane zostaną projekty. Intencją miasta jest realizacja programu w perspektywie wieloletniej. Efektem jego wdrożenia ma być oddawanie do eksploatacji kilku parkingów rocznie. Z uwagi na problemy ze znalezieniem wolnych terenów, będą to na ogół parkingi małe – do kilkudziesięciu miejsc postojowych – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Jeszcze w tym roku zlecone zostaną prace projektowe dla kilku wytypowanych lokalizacji, aby w roku przyszłym uzyskać dokumentację z pozwoleniami na budowę dla pierwszych 3-5 parkingów. Obecnie trwa szacowanie ryzyka związanego z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych dla kilkunastu zadań. Działania te pozwolą na zlecenie budowy i oddanie do eksploatacji pierwszych parkingów w 2023 r.

Aby uruchomienie inwestycji było możliwe, ZDMK będzie wnioskował o zabezpieczenie w Budżecie Miasta Krakowa co roku (począwszy od 2023) puli od 3 do 5 mln zł na ten cel.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności